İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2886 Sayılı Kiralama İhalesi İlanı - Çeşitli İş Yerlerinin Kiralanması